माँ षोडशी के 108 नाम- Maa Shodashi Ke 108 Naam

Share:


माँ षोडशी के 108 नाम

माँ षोडशी के 108 नाम maa shodashi ke 108 naam, 108 names of maa shodashi, माँ षोडशी maa shodashi ki katha in hindi, shodashi mantra benefits, benefits of chanting shodashi mantra in hindi, maa shodashi beej mantra, shodashi puja vidhi, das mahavidya in hindi, maa shodashi image photo pdf, maa shodashi ki katha story kahani,  सक्षमबनो हिन्दी हिन्दी में, sakshambano, sakshambano ka uddeshya, latest viral post of sakshambano website, sakshambano pdf hindi,

ॐ त्रिपुरायै नमः Om Tripurayai Namah।
ॐ षोडश्यै नमः Om Shodashyai Namah।
ॐ मात्रे नमः Om Matre Namah।
ॐ त्र्यक्षरायै नमः Om Tryaksharayai Namah।
ॐ त्रितयायै नमः Om Tritayayai Namah।
ॐ त्रय्यै नमः Om Trayyai Namah।
ॐ सुन्दर्यै नमः Om Sundaryai Namah।
ॐ सुमुख्यै नमःOm Sumukhyai Namah। 
ॐ सेव्यायै नमःOm Sevyayai Namah।
ॐ सामवेदपरायणायै नमः Om Samavedaparayanayai Namah।
ॐ शारदायै नमः Om Sharadayai Namah।
ॐ शब्दनिलयायै नमः Om Shabdanilayayai Namah।
ॐ सागरायै नमः Om Sagarayai Namah।
ॐ सरिताम्बरायै नमः Om Saritambarayai Namah।
ॐ शुद्धायै नमः Om Shuddhayai Namah।
ॐ शुद्धतन्वै नमः Om Shuddhatanvai Namah।
ॐ साध्व्यै नमः Om Sadhvyai Namah।
ॐ शिवध्यानपरायणायै नमः Om Shivadhyanaparayanayai Namah।
ॐ स्वामिन्यै नमः Om Swaminyai Namah।
ॐ शम्भुवनितायै नमः Om Shambhuvanitayai Namah।
ॐ शाम्भव्यै नमः Om Shambhavyai Namah।
ॐ सरस्वत्यै नमः Om Saraswatyai Namah।
ॐ समुद्रमथिन्यै नमः Om Samudramathinyai Namah।
ॐ शीघ्रगामिन्यै नमः Om Shighragaminyai Namah।
ॐ शीघ्रसिद्धिदायै नमः Om Shighrasiddhidayai Namah।
ॐ साधुसेव्यायै नमः Om Sadhusevyayai Namah।
ॐ साधुगम्यायै नमः Om Sadhugamyayai Namah।
ॐ साधुसन्तुष्टमानसायै नमः Om Sadhusantushtamanasayai Namah।
ॐ खट्वाङ्गधारिण्यै नमः Om Khatvangadharinyai Namah।
ॐ खर्वायै नमः Om Kharvayai Namah।
ॐ खड्गखर्परधारिण्यै नमः Om Khadgakharparadharinyai Namah।
ॐ षड्वर्गभावरहितायै नमः Om Shadvargabhavarahitayai Namah।
ॐ षड्वर्गपरिचारिकायै नमः Om Shadvargaparicharikayai Namah।
ॐ षड्वर्गायै नमः Om Shadvargayai Namah।
ॐ षडङ्गयै नमः Om Shadangayai Namah।
ॐ षोढायै नमः Om Shodhayai Namah।
ॐ षोडशवार्षिक्यै नमः Om Shodashavarshikyai Namah।
ॐ क्रतुरूपायै नमः Om Kraturupayai Namah।
ॐ क्रतुमत्यै नमः Om Kratumatyai Namah।
ॐ ऋभुक्षायै नमः Om Ribhukshayai Namah।
ॐ क्रतुमण्डितायै नमः Om Kratumanditayai Namah।
ॐ कवर्गादिपवर्गान्तायै नमः Om Kavargadipavargantayai Namah।
ॐ अन्तःस्थायै नमः Om Antahsthayai Namah ।
ॐ अनन्तरूपिण्यै नमः Om Anantarupinyai Namah।
ॐ अकाराकाररहितायै नमः Om Akarakararahitayai Namah। 
ॐ कालमृत्युजरापहायै नमः Om Kalamrityujarapahayai Namah।
ॐ तन्व्यै नमः Om Tanvyai Namah।
ॐ तत्त्वेश्वर्यै नमः Om Tattveshvaryai Namah।
ॐ तारायै नमः Om Tarayai Namah।
ॐ त्रिवर्षायै नमः Om Trivarshayai Namah।
ॐ ज्ञानरूपिण्यै नमः Om Gyanarupinyai Namah।
ॐ काल्यै नमः Om Kalyai Namah।
ॐ कराल्यै नमः Om Karalyai Namah।
ॐ कामेश्यै नमः Om Kameshyai Namah।
ॐ छायायै नमः Om Chhayayai Namah।
ॐ संज्ञायै नमः Om Sangyayai Namah।
ॐ अरुन्धत्यै नमः Om Arundhatyai Namah।
ॐ निर्विकल्पायै नमः Om Nirvikalpayai Namah।
ॐ महावेगायै नमः Om Mahavegayai Namah।
ॐ महोत्साहायै नमः Om Mahotsahayai Namah।
ॐ महोदर्यै नमः Om Mahodaryai Namah।
ॐ मेघायै नमः Om Meghayai Namah।
ॐ बलाकायै नमः Om Balakayai Namah।
ॐ विमलायै नमः Om Vimalayai Namah।
ॐ विमलज्ञानदायिन्यै नमः Om Vimalagyanadayinyai Namah।
ॐ गौर्यै नमः Om Gauryai Namah।
ॐ वसुन्धरायै नमः Om Vasundharayai Namah।
ॐ गोप्त्र्यै नमः Om Goptryai Namah।
ॐ गवाम्पतिनिषेवितायै नमः Om Gavampatinishevitayai Namah।
ॐ भगाङ्गयै नमः Om Bhagangayai Namah।
ॐ भगरूपायै नमः Om Bhagarupayai Namah।
ॐ भक्तिभावपरायणायै नमः Om Bhaktibhavaparayanayai Namah।
ॐ छिन्नमस्तायै नमः Om Chhinnamastayai Namah।
ॐ महाधूमायै नमः Om Mahadhumayai Namah।
ॐ धूम्रविभूषणायै नमः Om Dhumravibhushanayai Namah।
ॐ धर्मकर्मादिरहितायै नमः Om Dharmakarmadirahitayai Namah।
ॐ धर्मकर्मपरायणायै नमः Om Dharmakarmaparayanayai Namah।
ॐ सीतायै नमः Om Sitayai Namah।
ॐ मातङ्गिन्यै नमः Om Matanginyai Namah।
ॐ मेधायै नमः Om Medhayai Namah।
ॐ मधुदैत्यविनाशिन्यै नमः Om Madhudaityavinashinyai Namah।
ॐ भैरव्यै नमः Om Bhairavyai Namah।
ॐ भुवनायै नमः Om Bhuvanayai Namah।
ॐ मात्रे नमः Om Matre Namah।
ॐ अभयदायै नमः Om Abhayadayai Namah।
ॐ भवसुन्दर्यै नमः Om Bhavasundaryai Namah।
ॐ भावुकायै नमः Om Bhavukayai Namah।
ॐ बगलायै नमः Om Bagalayai Namah।
ॐ कृत्यायै नमः Om Krityayai Namah।
ॐ बालायै नमः Om Balayai Namah।
ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः Om Tripurasundaryai Namah।
ॐ रोहिण्यै नमः Om Rohinyai Namah।
ॐ रेवत्यै नमः Om Revatyai Namah।
ॐ रम्यायै नमः Om Ramyayai Namah।
ॐ रम्भायै नमः Om Rambhayai Namah।
ॐ रावणवन्दितायै नमः Om Ravanavanditayai Namah।
ॐ शतयज्ञमय्यै नमः Om Shatayagyamayyai Namah।
ॐ सत्त्वायै नमः Om Sattvayai Namah।
ॐ शतक्रतुवरप्रदायै नमः Om Shatakratuvarapradayai Namah।
ॐ शतचन्द्राननायै नमः Om Shatachandrananayai Namah।
ॐ देव्यै नमः Om Devyai Namah।
ॐ सहस्त्रादित्यसन्निभायै नमः Om Sahastradityasannibhayai Namah।
ॐ सोमसूर्याग्निनयनायै नमः Om Somasuryagninayanayai Namah।
ॐ व्याघ्रचर्माम्बरावृतायै नमः Om Vyaghracharmambaravritayai Namah।
ॐ अर्धेन्दुधारिण्यै नमः Om Ardhendudharinyai Namah।
ॐ मत्तायै नमः Om Mattayai Namah।
ॐ मदिरायै नमः Om Madirayai Namah।
ॐ मदिरेक्षणायै नमः Om Madirekshanayai Namah।

दस महाविद्या शक्तियां-Das Mahavidya