माँ कमला के 108 नाम

Share:माँ कमला के 108 नाम

माँ कमला के 108 नाम om kuhvai namah, om jayayai namah, om shachyai namah, om purnayai namah, om adyayai namah, sri kamala ashtottara shatanamavali, maa kamla devi ki katha hindi mein, maa kamala gayatri mantra, maa kamala beej mantra, maa kamala mahavidya, kamala mahavidya pdf hindi, maa kamakhya stotram, maa kamakhya devi beej mantra 108 times, 108 names of goddess kamala, das mahavidya in hindi,  sakshambano in hindi, sakshambano ka uddeshya in hindi, sakshambano website blog blogger blogspot, sakshambano latest news hindi,

ॐ कुह्वै नमः Om Kuhvai Namah।
ॐ जयायै नमः Om Jayayai Namah।
ॐ शच्यै नमः Om Shachyai Namah।
ॐ पूर्णायै नमः Om Purnayai Namah।
ॐ आद्यायै नमः Om Adyayai Namah।
ॐ महावाण्यै नमः Om Mahavanyai Namah।
ॐ महादेव्यै नमः Om Mahadevyai Namah।
ॐ महारात्र्यै नमः Om Maharatryai Namah।
ॐ कालरात्र्यै नमः Om Kalaratryai Namah।
ॐ आनन्दायै नमः Om Anandayai Namah।
ॐ महालक्ष्यै नमः Om Mahalakshyai Namah।
ॐ महामायायै नमः Om Mahamayayai Namah।
ॐ महेश्वर्यै नमः Om Maheshwaryai Namah।
ॐ भद्रिकायै नमः Om Bhadrikayai Namah।
ॐ निशायै नमः Om Nishayai Namah।
ॐ रिक्तायै नमः Om Riktayai Namah।
ॐ देवमात्रे नमः Om Devamatre Namah।
ॐ कृशोदर्यै नमः Om Krishodaryai Namah।
ॐ इन्द्राण्यै नमः Om Indranyai Namah।
ॐ मह्यै नमः Om Mahyai Namah।
ॐ विश्वमात्रे नमः Om Vishvamatre Namah।
ॐ वरदायै नमः Om Varadayai Namah।
ॐ अभयदायै नमः Om Abhayadayai Namah।
ॐ शिवायै नमः Om Shivayai Namah।
ॐ शूलिन्यै नमः Om Shulinyai Namah।
ॐ चक्रिण्यै नमः Om Chakrinyai Namah।
ॐ मायै नमः Om Mayai Namah।
ॐ पाशिन्यै नमः Om Pashinyai Namah।
ॐ गदिन्यै नमः Om Gadinyai Namah।
ॐ महाशक्त्यै नमः Om Mahashaktyai Namah।
ॐ शक्रनुतायै नमः Om Shakranutayai Namah।
ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः Om Mahishasuramardinyai Namah।
ॐ महावराहजनन्यै नमः Om Mahavarahajananyai Namah।
ॐ मदनोन्मथिन्यै नमः Om Madanonmathinyai Namah।
ॐ पद्माक्षधारिण्यै नमः Om Padmakshadharinyai Namah।
ॐ शङ्खधारिण्यै नमः Om Shankhadharinyai Namah।
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः Om Vishveshvaryai Namah।
ॐ मुण्डमालायै नमः Om Mundamalayai Namah।
ॐ कमलायै नमः Om Kamalayai Namah।
ॐ करूणालयायै नमः Om Karunalayayai Namah।
ॐ अम्बायै नमः Om Ambayai Namah।
ॐ गयायै नमः Om Gayayai Namah।
ॐ गङ्गायै नमः Om Gangayai Namah।
ॐ यमुनायै नमः Om Yamunayai Namah।
ॐ गोमत्यै नमः Om Gomatyai Namah।
ॐ गरूडासनायै नमः Om Garudasanayai Namah।
ॐ गण्डक्यै नमः Om Gandakyai Namah।
ॐ सरय्वै नमः Om Sarayvai Namah।
ॐ ताप्यै नमः Om Tapyai Namah।
ॐ रेवायै नमः Om Revayai Namah।
ॐ पयस्विन्यै नमः Om Payasvinyai Namah।
ॐ नर्मदायै नमः Om Narmadayai Namah।
ॐ श्रुतिरूपायै नमः Om Shrutirupayai Namah।
ॐ श्रुतिकर्यै नमः Om Shrutikaryai Namah।
ॐ कावेर्यै नमः Om Kaveryai Namah।
ॐ किशोर्यै नमः Om Kishoryai Namah।
ॐ केशवनुतायै नमः Om Keshavanutayai Namah।
ॐ वेदपूजितायै नमः Om Vedapujitayai Namah।
ॐ कोटिब्रह्माण्डमध्यस्थायै नमः Om Kotibrahmandamadhyasthayai Namah।
ॐ कोटिब्रह्माण्डकारिण्यै नमः Om Kotibrahmandakarinyai Namah।
ॐ श्रुतिस्मृतिपरायणायै नमः Om Shrutismritiparayanayai Namah।
ॐ इन्दिरायै नमः Om Indirayai Namah।
ॐ सिन्धुतनयायै नमः Om Sindhutanayayai Namah।
ॐ मातङ्ग्यै नमः Om Matangyai Namah।
ॐ लोकमातृकायै नमः Om Lokamatrikayai Namah।
ॐ त्रिलोकजनन्यै नमः Om Trilokajananyai Namah।
ॐ तन्त्रायै नमः Om Tantrayai Namah।
ॐ मात्रे नमः Om Matre Namah।
ॐ सृष्टिरूपायै नमः Om Srishtirupayai Namah।
ॐ सृष्टिकर्यै नमः Om Srishtikaryai Namah।
ॐ तरुण्यै नमः Om Tarunyai Namah।
ॐ तमोहन्त्र्यै नमः Om Tamohantryai Namah।
ॐ मङ्गलायै नमः Om Mangalayai Namah।
ॐ मङ्गलायनायै नमः Om Mangalayanayai Namah।
ॐ मधुकैटभमथन्यै नमः Om Madhukaitabhamathanyai Namah।
ॐ शुम्भासुरविनाशिन्यै नमः Om Shumbhasuravinashinyai Namah।
ॐ निशुम्भादिहरायै नमः Om Nishumbhadiharayai Namah।
ॐ हरिशङ्करपूजितायै नमः Om Harishankarapujitayai Namah।
ॐ सर्वदेवमय्यै नमः Om Sarvadevamayyai Namah।
ॐ सर्वायै नमः Om Sarvayai Namah।
ॐ शरणागतपालिन्यै नमः Om Sharanagatapalinyai Namah।
ॐ शरण्यायै नमः Om Sharanyayai Namah।
ॐ शम्भुवनितायै नमः Om Shambhuvanitayai Namah।
ॐ गीतायै नमः Om Gitayai Namah।
ॐ गोविन्दवल्लभायै नमः Om Govindavallabhayai Namah।
ॐ त्रैलोक्यपालिन्यै नमः Om Trailokyapalinyai Namah।
ॐ तत्त्वरूपायै नमः Om Tattvarupayai Namah।
ॐ तारुण्यपूरितायै नमः Om Tarunyapuritayai Namah।
ॐ चन्द्रावल्यै नमः Om Chandravalyai Namah।
ॐ चन्द्रमुख्यै नमः Om Chandramukhyai Namah।
ॐ चन्द्रिकायै नमः Om Chandrikayai Namah।
ॐ चन्द्रपूजितायै नमः Om Chandrapujitayai Namah।
ॐ चन्द्रायै नमः Om Chandrayai Namah।
ॐ शशाङ्कभगिन्यै नमः Om Shashankabhaginyai Namah।
ॐ गीतवाद्यपरायणायै नमः Om Gitavadyaparayanayai Namah।
ॐ सृष्टिसंहारकारिण्यै नमः Om Srishtisamharakarinyai Namah।
ॐ वैकुण्ठनाथरमण्यै नमः Om Vaikunthanatharamanyai Namah।
ॐ शङ्करप्रियवल्लभायै नमः Om Shankarapriyavallabhayai Namah।
ॐ महाविष्णुप्रियङ्कर्यै नमः Om Mahavishnupriyankaryai Namah।
ॐ गोलोकनाथरमण्यै नमः Om Golokanatharamanyai Namah।
ॐ गोलोकेश्वरपूजितायै नमः Om Golokeshvarapujitayai Namah।
ॐ केदारस्थलवासिन्यै नमः Om Kedarasthalavasinyai Namah।
ॐ महेन्द्रपरिवन्दितायै नमः Om Mahendraparivanditayai Namah।
ॐ सिन्धुतीरनिवासिन्यै नमः Om Sindhutiranivasinyai Namah।
ॐ गन्धर्वगानरसिकायै नमः Om Gandharvaganarasikayai Namah।
ॐ तन्त्रमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः Om Tantramantrasvarupinyai Namah।
ॐ विष्णुवक्षःस्थलस्थितायै नमः Om Vishnuvakshahsthalasthitayai Namah।
ॐ ब्रह्मादिदेवनिर्माणकारिण्यै नमः Om Brahmadidevanirmanakarinyai Namah।

दस महाविद्या शक्तियां-Das Mahavidya