माँ धूमावती के 108 नाम-Maa Dhumavati 108 Names

Share:

माँ धूमावती के 108 नाम 

108 names of maa dhumavati, maa dhumavati ke 108 naam, maa dhumavati mantra benefits, dhumavati beej mantra benefits, dhumavati devi mantra jaap 108 times, dhumavati beej mantra sadhana, dhumavati devi photo, dhumavati devi naam pdf, maa dhumavati devi puja-vidhi, maa dhumavati sadhna, om dhumavatyai Namah, om dhumravarnayai namah, om dhumrapanaparayanayai namah,  om dhumrakshamathinyai namah, maa dhumavati kaun hai, maa dhumavati ki shakti, maa dhumavati ki kirpa hindi, maa dhumavati pooja kaise karni chahiye, maa dhumavati ka mahatva, kyo karni chahiye maa dhumavati ki pooja, dukh door karti hai  maa dhumavati hindi, dukh ke devi maa dhumavati, maa dhumavati ke barein mein hindi, maa dhumavati  ki katha in hindi, das mahavidya sadhna in hindi, who is dhumavati mata in hindi, maa dhumavati stuti, sakshambano in hindi, sakshambano ka uddeshya in hindi, sakshambano website blog blogger blogspot, sakshambano latest news hindi, maa chinnamasta ke bare mein, chinnamasta temple, who is the Hindu goddess chinnamasta devi, chhinnamasta is a goddess of contradictions in hindi, संक्षमबनों इन हिन्दी में

ॐ धूमावत्यै नमः Om Dhumavatyai Namah।
ॐ धूम्रवर्णायै नमः Om Dhumravarnayai Namah।
ॐ धूम्रपानपरायणायै नमः Om Dhumrapanaparayanayai Namah।
ॐ धूम्राक्षमथिन्यै नमः Om Dhumrakshamathinyai Namah।
ॐ धन्यायै नमः Om Dhanyayai Namah।
ॐ धन्यस्थाननिवासिन्यै नमः Om Dhanyasthananivasinyai Namah।
ॐ अघोराचारसन्तुष्टायै नमः Om Aghoracharasantushtayai Namah।
ॐ अघोराचारमण्डितायै नमः Om Aghoracharamanditayai Namah।
ॐ अघोरमन्त्रसम्प्रीतायै नमः Om Aghoramantrasampritayai Namah।
ॐ अघोरमन्त्रपूजितायै नमः Om Aghoramantrapujitayai Namah।
ॐ अट्टाट्टहासनिरतायै नमः Om Attattahasaniratayai Namah।
ॐ मलिनाम्बरधारिण्यै नमः Om Malinambaradharinyai Namah।
ॐ वृद्धायै नमः Om Vriddhayai Namah।
ॐ विरूपायै नमः Om Virupayai Namah।
ॐ विधवायै नमः Om Vidhavayai Namah।
ॐ विद्यायै नमः Om Vidyayai Namah।
ॐ विरलद्विजायै नमः Om Viraladvijayai Namah।
ॐ प्रवृद्धघोणायै नमः Om Pravriddhaghonayai Namah।
ॐ कुमुख्यै नमः Om Kumukhyai Namah।
ॐ कुटिलायै नमः Om Kutilayai Namah।
ॐ कुटिलेक्षणायै नमः Om Kutilekshanayai Namah।
ॐ कराल्यै नमः Om Karalyai Namah।
ॐ करालास्यायै नमः Om Karalasyayai Namah।
ॐ कङ्काल्यै नमः Om Kankalyai Namah।
ॐ शूर्पधारिण्यै नमः Om Shurpadharinyai Namah।
ॐ काकध्वजरथारूढायै नमः Om Kakadhvajaratharudhayai Namah।
ॐ केवलायै नमः Om Kevalayai Namah।
ॐ कठिनायै नमः Om Kathinayai Namah।
ॐ कुह्वै नमः Om Kuhvai Namah।
ॐ क्षुत्पिपासार्दितायै नमः Om Kshutpipasarditayai Namah।
ॐ नित्यायै नमः Om Nityayai Namah।
ॐ ललज्जिह्वायै नमः Om Lalajjihvayai Namah।
ॐ दिगम्बर्यै नमः Om Digambaryai Namah।
ॐ दीर्घोदर्यै नमः Om Dirghodaryai Namah।
ॐ दीर्घरवायै नमः Om Dirgharavayai Namah।
ॐ दीर्घाङ्ग्यै नमः Om Dirghangyai Namah।
ॐ दीर्घमस्तकायै नमः Om Dirghamastakayai Namah।
ॐ विमुक्तकुन्तलायै नमः Om Vimuktakuntalayai Namah।
ॐ कीर्त्यायै नमः Om Kirtyayai Namah।
ॐ कैलासस्थानवासिन्यै नमः Om Kailasasthanavasinyai Namah।
ॐ क्रूरायै नमः Om Krurayai Namah।
ॐ कालस्वरूपायै नमः Om Kalasvarupayai Namah।
ॐ कालचक्रप्रवर्तिन्यै नमः Om Kalachakrapravartinyai Namah।
ॐ विवर्णायै नमः Om Vivarnayai Namah।
ॐ चञ्चलायै नमः Om Chanchalayai Namah।
ॐ दुष्टायै नमः Om Dushtayai Namah।
ॐ दुष्टविध्वंसकारिण्यै नमः Om Dushtavidhvamsakarinyai Namah।
ॐ चण्ड्यै नमः Om Chandyai Namah।
ॐ चण्डस्वरूपायै नमः Om Chandasvarupayai Namah।
ॐ चामुण्डायै नमः Om Chamundayai Namah।
ॐ चण्डनिःस्वनायै नमः Om Chandanihsvanayai Namah।
ॐ चण्डवेगायै नमः Om Chandavegayai Namah।
ॐ चण्डगत्यै नमः Om Chandagatyai Namah।
ॐ चण्डविनाशिन्यै नमः Om Chandavinashinyai Namah।
ॐ मुण्डविनाशिन्यै नमः Om Mundavinashinyai Namah।
ॐ चाण्डालिन्यै नमः Om Chandalinyai Namah।
ॐ चित्ररेखायै नमः Om Chitrarekhayai Namah।
ॐ चित्राङ्ग्यै नमः Om Chitrangyai Namah।
ॐ चित्ररूपिण्यै नमः Om Chitrarupinyai Namah।
ॐ कृष्णायै नमः Om Krishnayai Namah।
ॐ कपर्दिन्यै नमः Om Kapardinyai Namah।
ॐ कुल्लायै नमः Om Kullayai Namah।
ॐ कृष्णरूपायै नमः Om Krishnarupayai Namah।
ॐ क्रियावत्यै नमः Om Kriyavatyai Namah।
ॐ कुम्भस्तन्यै नमः Om Kumbhastanyai Namah।
ॐ महोन्मत्तायै नमः Om Mahonmattayai Namah।
ॐ मदिरापानविह्वलायै नमः Om Madirapanavihvalayai Namah।
ॐ चतुर्भुजायै नमः Om Chaturbhujayai Namah।
ॐ ललज्जिह्वायै नमः Om Lalajjihvayai Namah।
ॐ शत्रुसंहारकारिण्यै नमः Om Shatrusamharakarinyai Namah।
ॐ शवारूढायै नमः Om Shavarudhayai Namah।
ॐ शवगतायै नमः Om Shavagatayai Namah।
ॐ श्मशानस्थानवासिन्यै नमः Om Shmashanasthanavasinyai Namah।
ॐ दुराराध्यायै नमः Om Duraradhyayai Namah।
ॐ दुराचारायै नमः Om Duracharayai Namah।
ॐ दुर्जनप्रीतिदायिन्यै नमः Om Durjanapritidayinyai Namah।
ॐ निर्मांसायै नमः Om Nirmamsayai Namah।
ॐ निराकारायै नमः Om Nirakarayai Namah।
ॐ धूमहस्तायै नमः Om Dhumahastayai Namah।
ॐ वरान्वितायै नमः Om Varanvitayai Namah।
ॐ कलहायै नमः Om Kalahayai Namah।
ॐ कलिप्रीतायै नमः Om Kalipritayai Namah।
ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः Om Kalikalmashanashinyai Namah।
ॐ महाकालस्वरूपायै नमः Om Mahakalasvarupayai Namah।
ॐ महाकालप्रपूजितायै नमः Om Mahakalaprapujitayai Namah।
ॐ महादेवप्रियायै नमः Om Mahadevapriyayai Namah।
ॐ मेधायै नमः Om Medhayai Namah।
ॐ महासङ्कटनाशिन्यै नमः Om Mahasankatanashinyai Namah।
ॐ भक्तप्रियायै नमः Om Bhaktapriyayai Namah।
ॐ भक्तगत्यै नमः Om Bhaktagatyai Namah।
ॐ भक्तशत्रुविनाशिन्यै नमः Om Bhaktashatruvinashinyai Namah।
ॐ भैरव्यै नमः Om Bhairavyai Namah।
ॐ भुवनायै नमः Om Bhuvanayai Namah।
ॐ भीमायै नमः Om Bhimayai Namah।
ॐ भारत्यै नमः Om Bharatyai Namah।
ॐ भुवनात्मिकायै नमः Om Bhuvanatmikayai Namah।
ॐ भेरूण्डायै नमः Om Bherundayai Namah।
ॐ भीमनयनायै नमः Om Bhimanayanayai Namah।
ॐ त्रिनेत्रायै नमः Om Trinetrayai Namah।
ॐ बहुरूपिण्यै नमः Om Bahurupinyai Namah।
ॐ त्रिलोकेश्यै नमः Om Trilokeshyai Namah।
ॐ त्रिकालज्ञायै नमः Om Trikalagyayai Namah।
ॐ त्रिस्वरूपायै नमः Om Trisvarupayai Namah।
ॐ त्रयीतनवे नमः Om Trayitanave Namah।
ॐ त्रिमूर्त्यै नमः Om Trimurtyai Namah।
ॐ तन्व्यै नमः Om Tanvyai Namah।
ॐ त्रिशक्त्यै नमः Om Trishaktyai Namah।
ॐ त्रिशूलिन्यै नमः Om Trishulinyai Namah।

दस महाविद्या शक्तियां-Das Mahavidya