माँ षोडशी (Maa Shodashi )

Share:

माँ-षोडशी-maa-shodashi-mata-shodashi
माँ षोडशी के 108 नाम

 1. ॐ त्रिपुरायै नमः।  Om Tripurayai Namah।
 2. ॐ षोडश्यै नमः । Om Shodashyai Namah।
 3. ॐ मात्रे नमः । Om Matre Namah।
 4. ॐ त्र्यक्षरायै नमः । Om Tryaksharayai Namah।
 5. ॐ त्रितयायै नमः । Om Tritayayai Namah।
 6. ॐ त्रय्यै नमः । Om Trayyai Namah।
 7. ॐ सुन्दर्यै नमः । Om Sundaryai Namah।
 8. ॐ सुमुख्यै नमः । Om Sumukhyai Namah। 
 9. ॐ सेव्यायै नमः । Om Sevyayai Namah।
 10. ॐ सामवेदपरायणायै नमः । Om Samavedaparayanayai Namah।
 11. ॐ शारदायै नमः । Om Sharadayai Namah।
 12. ॐ शब्दनिलयायै नमः । Om Shabdanilayayai Namah।
 13. ॐ सागरायै नमः  । Om Sagarayai Namah।
 14. ॐ सरिताम्बरायै नमः । Om Saritambarayai Namah।
 15. ॐ शुद्धायै नमः । Om Shuddhayai Namah।
 16. ॐ शुद्धतन्वै नमः । Om Shuddhatanvai Namah।
 17. ॐ साध्व्यै नमः । Om Sadhvyai Namah।
 18. ॐ शिवध्यानपरायणायै नमः । Om Shivadhyanaparayanayai Namah।
 19. ॐ स्वामिन्यै नमः । Om Swaminyai Namah।
 20. ॐ शम्भुवनितायै नमः । Om Shambhuvanitayai Namah।
 21. ॐ शाम्भव्यै नमः । Om Shambhavyai Namah।
 22. ॐ सरस्वत्यै नमः । Om Saraswatyai Namah।
 23. ॐ समुद्रमथिन्यै नमः । Om Samudramathinyai Namah।
 24. ॐ शीघ्रगामिन्यै नमः । Om Shighragaminyai Namah।
 25. ॐ शीघ्रसिद्धिदायै नमः । Om Shighrasiddhidayai Namah।
 26. ॐ साधुसेव्यायै नमः । Om Sadhusevyayai Namah।
 27. ॐ साधुगम्यायै नमः । Om Sadhugamyayai Namah।
 28. ॐ साधुसन्तुष्टमानसायै नमः । Om Sadhusantushtamanasayai Namah।
 29. ॐ खट्वाङ्गधारिण्यै नमः । Om Khatvangadharinyai Namah।
 30. ॐ खर्वायै नमः । Om Kharvayai Namah।
 31. ॐ खड्गखर्परधारिण्यै नमः । Om Khadgakharparadharinyai Namah।
 32. ॐ षड्वर्गभावरहितायै नमः । Om Shadvargabhavarahitayai Namah।
 33. ॐ षड्वर्गपरिचारिकायै नमः । Om Shadvargaparicharikayai Namah।
 34. ॐ षड्वर्गायै नमः । Om Shadvargayai Namah।
 35. ॐ षडङ्गयै नमः । Om Shadangayai Namah।
 36. ॐ षोढायै नमः । Om Shodhayai Namah।
 37. ॐ षोडशवार्षिक्यै नमः । Om Shodashavarshikyai Namah।
 38. ॐ क्रतुरूपायै नमः । Om Kraturupayai Namah।
 39. ॐ क्रतुमत्यै नमः । Om Kratumatyai Namah।
 40. ॐ ऋभुक्षायै नमः । Om Ribhukshayai Namah।
 41. ॐ क्रतुमण्डितायै नमः । Om Kratumanditayai Namah।
 42. ॐ कवर्गादिपवर्गान्तायै नमः । Om Kavargadipavargantayai Namah।
 43. ॐ अन्तःस्थायै नमः । Om Antahsthayai Namah ।
 44. ॐ अनन्तरूपिण्यै नमः। Om Anantarupinyai Namah।
 45. ॐ अकाराकाररहितायै नमः । Om Akarakararahitayai Namah। 
 46. ॐ कालमृत्युजरापहायै नमः । Om Kalamrityujarapahayai Namah।
 47. ॐ तन्व्यै नमः । Om Tanvyai Namah।
 48. ॐ तत्त्वेश्वर्यै नमः । Om Tattveshvaryai Namah।
 49. ॐ तारायै नमः । Om Tarayai Namah।
 50. ॐ त्रिवर्षायै नमः । Om Trivarshayai Namah।
 51. ॐ ज्ञानरूपिण्यै नमः । Om Gyanarupinyai Namah।
 52. ॐ काल्यै नमः । Om Kalyai Namah।
 53. ॐ कराल्यै नमः । Om Karalyai Namah।
 54. ॐ कामेश्यै नमः । Om Kameshyai Namah।
 55. ॐ छायायै नमः । Om Chhayayai Namah।
 56. ॐ संज्ञायै नमः । Om Sangyayai Namah।
 57. ॐ अरुन्धत्यै नमः । Om Arundhatyai Namah।
 58. ॐ निर्विकल्पायै नमः । Om Nirvikalpayai Namah।
 59. ॐ महावेगायै नमः । Om Mahavegayai Namah।
 60. ॐ महोत्साहायै नमः । Om Mahotsahayai Namah।
 61. ॐ महोदर्यै नमः । Om Mahodaryai Namah।
 62. ॐ मेघायै नमः । Om Meghayai Namah।
 63. ॐ बलाकायै नमः । Om Balakayai Namah।
 64. ॐ विमलायै नमः । Om Vimalayai Namah।
 65. ॐ विमलज्ञानदायिन्यै नमः । Om Vimalagyanadayinyai Namah।
 66. ॐ गौर्यै नमः । Om Gauryai Namah।
 67. ॐ वसुन्धरायै नमः । Om Vasundharayai Namah।
 68. ॐ गोप्त्र्यै नमः । Om Goptryai Namah।
 69. ॐ गवाम्पतिनिषेवितायै नमः । Om Gavampatinishevitayai Namah।
 70. ॐ भगाङ्गयै नमः । Om Bhagangayai Namah।
 71. ॐ भगरूपायै नमः । Om Bhagarupayai Namah।
 72. ॐ भक्तिभावपरायणायै नमः । Om Bhaktibhavaparayanayai Namah।
 73. ॐ छिन्नमस्तायै नमः । Om Chhinnamastayai Namah।
 74. ॐ महाधूमायै नमः । Om Mahadhumayai Namah।
 75. ॐ धूम्रविभूषणायै नमः । Om Dhumravibhushanayai Namah।
 76. ॐ धर्मकर्मादिरहितायै नमः । Om Dharmakarmadirahitayai Namah।
 77. ॐ धर्मकर्मपरायणायै नमः । Om Dharmakarmaparayanayai Namah।
 78. ॐ सीतायै नमः । Om Sitayai Namah।
 79. ॐ मातङ्गिन्यै नमः । Om Matanginyai Namah।
 80. ॐ मेधायै नमः । Om Medhayai Namah।
 81. ॐ मधुदैत्यविनाशिन्यै नमः । Om Madhudaityavinashinyai Namah।
 82. ॐ भैरव्यै नमः । Om Bhairavyai Namah।
 83. ॐ भुवनायै नमः । Om Bhuvanayai Namah।
 84. ॐ मात्रे नमः । Om Matre Namah।
 85. ॐ अभयदायै नमः । Om Abhayadayai Namah।
 86. ॐ भवसुन्दर्यै नमः । Om Bhavasundaryai Namah।
 87. ॐ भावुकायै नमः । Om Bhavukayai Namah।
 88. ॐ बगलायै नमः । Om Bagalayai Namah।
 89. ॐ कृत्यायै नमः । Om Krityayai Namah।
 90. ॐ बालायै नमः । Om Balayai Namah।
 91. ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः । Om Tripurasundaryai Namah।
 92. ॐ रोहिण्यै नमः । Om Rohinyai Namah।
 93. ॐ रेवत्यै नमः । Om Revatyai Namah।
 94. ॐ रम्यायै नमः । Om Ramyayai Namah।
 95. ॐ रम्भायै नमः । Om Rambhayai Namah।
 96. ॐ रावणवन्दितायै नमः । Om Ravanavanditayai Namah।
 97. ॐ शतयज्ञमय्यै नमः । Om Shatayagyamayyai Namah।
 98. ॐ सत्त्वायै नमः। Om Sattvayai Namah।
 99. ॐ शतक्रतुवरप्रदायै नमः। Om Shatakratuvarapradayai Namah।
 100. ॐ शतचन्द्राननायै नमः । Om Shatachandrananayai Namah।
 101. ॐ देव्यै नमः । Om Devyai Namah।
 102. ॐ सहस्त्रादित्यसन्निभायै नमः । Om Sahastradityasannibhayai Namah।
 103. ॐ सोमसूर्याग्निनयनायै नमः । Om Somasuryagninayanayai Namah।
 104. ॐ व्याघ्रचर्माम्बरावृतायै नमः । Om Vyaghracharmambaravritayai Namah।
 105. ॐ अर्धेन्दुधारिण्यै नमः । Om Ardhendudharinyai Namah।
 106. ॐ मत्तायै नमः । Om Mattayai Namah।
 107. ॐ मदिरायै नमः । Om Madirayai Namah।
 108. ॐ मदिरेक्षणायै नमः । Om Madirekshanayai Namah।

दस महाविद्या शक्तियां
Click here »  मंगलमयी जीवन के लिए कालरात्रि की पूजा- Kalratri worship for a happy life
Click here »  दुःख हरणी सुख करणी- जय माँ तारा
Click here »  माँ षोडशी
Click here »  माँ भुवनेश्वरी शक्तिपीठ-Maa Bhuvaneshwari
Click here »  माँ छिन्नमस्तिका द्वारा सिद्धि- Accomplishment by Maa Chhinnamasta
Click here »  माँ त्रिपुर भैरवी-Maa Tripura Bhairavi
Click here »  माँ धूमावती - Maa Dhumavati
Click here »  महाशक्तिशाली माँ बगलामुखी-Mahashaktishali Maa Baglamukhi
Click here »  माँ मातंगी -Maa Matangi Devi
Click here »  जय माँ कमला-Jai Maa Kamla